EcoStream – technika

EcoStream

EcoStream – efektywna metoda działania basenu, gdzie kombinacja strukturalnych i technicznych rozwiązań, jak i osłona z listw słonecznych prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji nawet o 50%. Główna zasada polega na automatycznym zatrzymywaniu przepływu, gdy osłona jest zamknięta lub basen nie jest przez nikogo używany. Zamrażanie czy parowanie są minimalizowane.
W kwestii technologi filtracyjnej, funkcja EcoStream jest zapewniana przez zamontowanie automatycznego, 3-kierunkowego zaworu, w połączeniu z jednostką PLC.

PLC – Programmable Logic Controller (Programowalny Kontroler Logiczny) – ta jednostka jest zaprogramowana w sposób gwarantujący funkcjonalne działanie automatycznych zaworów i innych części technologi filtracyjnej.