Jednostka techniczna Exclusive

Jednostka techniczna

Jednostki filtracyjne są podzielone na dwie grupy – dla basenów skimmerowych i przelewowych.
Dla każdej z linii dostępne są 3 poziomy wydajnościowe, zależnie od rozmiarów basenu i ilości wody. Kombinacja komponentów (filtry, pompy, tablice rozdzielcze, próbniki do monitorowania poziomu wody, łączenia PVC i okablowanie) jest dobierana tak, by zapewnić optymalny i bezproblemowe działanie systemu filtrującego basenu. Wybór dostawców każdego urządzenia jest dokonywany z wielką uwagą i przeprowadzaniem długoterminowych testów nie tylko jakości, ale także potencjalnych usług serwisowych od dostawcy. Kompletna jednostka technologiczna jest sprawdzana w testach pod obciążeniem.